Vòng quay trúng thưởng 3 chân

Liên hệ

-Chiều cao tổng

-Giá quay thưởng lên cao nhất là 1,8 mét

-Xuống thấp Nhất là 1 mét

-