Vít inox chân kính

Liên hệ

 

Chân kính inox có các loại

Đường kính 1cm

Đường kính 1,5cm

Đường kính 2cm

Đường kính 2,5cm

Đường kính 3cm

 

Chân kính cho độ dài

Chân kính dài 1cm

Chân kính dài 1,5cm

Chân kính dài 2cm

Chân kính dài 2,5

Chân kính dài 3cm

Chân kính dài 5cm

Chân kính dài 7cm

Chân kính dài 10cm (để làm khung tranh để bàn)

 

Chân kính còn gọi là trụ kính inox, vít inox, bắt chân kính

 

Sử dụng :Bắt khung tranh , khung mica , khung poster treo tường

Chất liệu Mica hoặc inox

 

Liên hệ

#tel0943971983