Thông tin hút nổi cầu mica

Liên hệ

 

  • Hút nổi mica
  • Mica 2mm -5mm
  • Màu mica : hút được mọi màu mica có sẵn (mica trong, mica sữa, mica màu xanh , đỏ, tím vàng)
  • Chỉ dùng được mica đài loan
  • Tối đa với só lượng ít là khoảng 115 trở xuống
  • Chiều cao tối đa là 55-56 cm , Nhưng khuyên nên dùng 50cm trở xuống để tròn đều hơn)
  • Để có 1 quả cầu thì sẽ dùng hút 2 nửa bán cầu ghép lại
  • Lưu ý : không phả là đổ nhựa đúc nên sẽ không làm tròn vo như quả trứng được