Thông số ống mica tại Livina

Liên hệ

Mica ống là sản phẩm ống được thổi từ bột acrylic và khuôn ống tròn,

Hiện với mô hình hoạt động kinh doanh của chung tôi, chúng tôi cung cấp sản phẩm có sẵn với loại ống tròn không màu (mica trong), các sản phẩm mica ống vuông,mica ống màu được chúng tôi nhận đặt hàng theo số lượng và thời gian thỏa thuận.

Độ dày

Đường kính ngoài

(MM)- Rỗng

Đường kính

Ống đặc

Chiều dài

(MM)

2MM D20 MM V 2000MM
2MM D25 MM V 2000MM
2MM D28 MM V 2000MM
2MM D30MM V 2000MM
2MM D35MM V 2000MM
2MM D38MM V 2000MM
2MM D40MM V 2000MM
2MM D45MM V 2000MM
2MM D50MM V 2000MM
2MM D60MM V 2000MM
3MM D60MM V 2000MM
2MM D70MM V 2000MM
3MM D70MM ĐH 2000MM
4MM D70MM ĐH 2000MM
5MM D70MM ĐH 2000MM
10MM D70MM ĐH 2000MM
2MM D80MM V 2000MM
3MM D80MM V 2000MM
4MM D80MM V 2000MM
5MM D80MM V 2000MM
5MM D80MM V 2000MM
2MM D85MM V 2000MM
3MM D85MM V 2000MM
4MM D85MM ĐH 2000MM
5MM D85MM ĐH 2000MM
10MM D85MM ĐH 2000MM
2MM D90MM V 2000MM
3MM D90MM ĐH 2000MM
2MM D100MM V 2000MM
3MM D100MM ĐH 2000MM
4MM D100MM ĐH 2000MM
5MM D100MM ĐH 2000MM
2MM D110MM V 2000MM
3MM D110MM ĐH 2000MM
3MM D110MM ĐH 2000MM
4MM D110MM ĐH 2000MM
5MM D110MM ĐH 2000MM
2MM D120MM V 2000MM
2.5MM D120MM V 2000MM
3MM D120MM ĐH 2000MM
5MM D120MM ĐH 2000MM
8MM D120MM ĐH 2000MM
10MM D120MM ĐH 2000MM
2MM D130MM ĐH 2000MM
3MM D130MM ĐH 2000MM
5MM D130MM ĐH 2000MM
10MM D130MM ĐH 2000MM
2MM D140MM ĐH 2000MM
3MM D140MM V 2000MM
4MM D140MM ĐH 2000MM
5MM D140MM ĐH 2000MM
3MM D150MM V 2000MM
5MM D150MM ĐH 2000MM
10MM D150MM ĐH 2000MM
3MM D160MM V 2000MM
5MM D160MM ĐH 2000MM
8MM D160MM ĐH 2000MM
10MM D160MM ĐH 2000MM
3MM D180MM ĐH 2000MM
5MM D180MM ĐH 2000MM
8MM D180MM ĐH 2000MM
10MM D180MM ĐH 2000MM
3MM D200MM V 2000MM
5MM D200MM V 2000MM
8MM D200MM ĐH 2000MM
10MM D200MM ĐH 2000MM
3MM D250MM V 2000MM
5MM D250MM V 2000MM
8MM D250MM ĐH 2000MM
10MM D250MM  ĐH 2000MM
15MM D250MM ĐH 2000MM
20MM D250MM ĐH 2000MM
3MM D300MM KO 2000MM
5MM D300MM V 2000MM
8MM D300MM ĐH 2000MM
10MM D300MM V 2000MM
3MM D350MM KO 2000MM
5MM D350MM V 2000MM
8MM D350MM ĐH 2000MM
10MM D350MM ĐH 2000MM
3MM D400MM KO 2000MM
5MM D400MM V 2000MM
8MM D400MM ĐH 2000MM
10MM D400MM ĐH 2000MM
15MM D400MM ĐH 2000MM
20MM D400MM ĐH 2000MM
3MM D500MM KO 2000MM
5MM D500MM ĐH 2000MM
8MM D500MM ĐH 2000MM
10MM D500MM ĐH 2000MM
15MM D500MM ĐH 2000MM

Các ống mica có đường kính 600-1000MM đặt được từ độ dày 8mm trở lên , và không có sẵn .

Lưu ý:

KO  : Không sản xuất được, vì độ dày ống không đảm bảo cho sự an toàn hoạt động của ống nên không thể sản xuất được.

V:  Có sẵn thường xuyên, khi hết hàng đặt thì chỉ chờ thời gian, không mất tiền làm khuôn như những sản phẩm không có sẵn

ĐH:  không có sẵn, nhận đặt hàng theo yêu cầu, và có thể có trong thời gian 1-5 tuần tùy vào thời điểm và điều khoản đặt hàng

Ống mica là sản phẩm mica dạng ống, Ống mica có thể sử dụng trong các lĩnh vực khoa học thí nghiệm, các lĩnh vực cơ khí chế tạo, trong lĩnh vực sản xuất các lĩnh vực chế tạo khác.

Ống mica có độ dài duy nhất là 2 mét (200cm) (2000mm), và sẵn mica ống trong , đường kính với ống mica rỗng được báo là đường kính ngoài (đường kính phủ bì) . Muốn biết được đường kính trong thì sẽ làm như sau

( Đường kính ngoài –độ dày x2 thành ống)

ví dụ Đường kính ngoài 200mm-độ dày 3mm thì đường kính trong sẽ là

=[200cm-(3cmx2)mm=200cm-6cm=194cm]

Thường chúng tôi sẽ báo với thông tin là đường kính ngoài , vì vậy quý khách cần biết kich thước đường kính trong của ống mica , vui lòng làm theo công thức trên