Thông số mica ống có độ dày 5mm

Mã sản phẩm : mica ống đặc

Liên hệ

DK
Ngoài (mm)
Độ dày
Thành ống (mm)
Chiều dài (mm)
75 5 2000
80 5 2000
120 5 2000
130 5 2000
150 5 2000
200 5 2000
200 5 2000
250 5 2000
300 5 2000
330 5 2000
350 5 2000
400 5 2000
500 5 2000