Video mới

Mica ống theo yêu cầu


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bên cạnh những sản phẩm ống mica trong và dài 2 mét, tấm mica trong, tấm mica màu với các độ dày từ 2mm đến 5cm. Chúng tôi cũng có cung cấp các mẫu ống mica đặc trong ống mica sủi bọt, ống mica rỗng dài 2m, ống mica với mọi đường kính từ lớn đến bé dài 2m,… Để có được những sản phẩm ống mica trong, sản phẩm cắt khắc từ mica, sản phẩm gia công từ mica, ống mica đặc, ống mica sủi bọt dài 2m, ống mica rỗng dài 2m, ống mica với mọi đường kính từ lớn đến bé dài 2m,…quý khách có thể đến mua hàng trực tiếp tại công ty chúng tôi hoặc quý khách có thể nhận hàng tại địa điểm yêu cầu thông qua các dịch vụ vận chuyển mà chúng tôi sẽ liên hệ giúp cho quý khách.
 
 
 

Viết bình luận