Các mẫu thiết kế vòng quay trúng thưởng

Mã sản phẩm : Mẫu Thiết kế VQ

Liên hệ

 

Loại 1 : Vòng quay để bàn

 • Đường kính 35 cm hoặc 40cm mặt bằng gỗ MDF 8-10mm

 • Tổng chiều cao 50 hoặc 60cm Chân sắt hoặc gỗ

 • Nội dung in ấn decal

 • Tình trạng hàng hóa : Có sẵn hoặc đặt trong 2 ngày hoặc theo thỏa thuận

 • Sản phẩm hoàn thiện đưa vào sử dụng

Loại 2 : Vòng quay để đất

Lựa chọn 1 :

 • Vòng quay 1 chân sắt cao tổng 160 cm

 • 1 mặt vòng quay bằng gỗ 60cm

 • Nội dung in ấn decal

Lựa chọn 2 :

 • Vòng quay 2 chân sắt cao tổng 180 cm

 • 1 mặt vòng quay bằng gỗ 80cm

 • Nội dung in ấn decal

Lựa chọn 3 :

 • Vòng quay 1 chân gỗ cao tổng 180 cm

 • 1 mặt vòng quay bằng gỗ 80cm

 • Nội dung in ấn decal

 • Tình trạng hàng hóa : Có sẵn hoặc đặt trong 2 ngày hoặc theo thỏa thuận

 • Sản phẩm hoàn thiện đưa vào sử dụng

Lựa chọn 4: Theo Thiết kế yêu cầu riêng của khách