Market kệ Gamuda Land

Mã sản phẩm : Kệ market khách

Liên hệ

Kệ nhỏ : Lưng Bằng Fomex 10 mm,

2 Mặt Mica trong 5mm,

Để 3 tầng A4 đứng

Mỗi Ngăn A4 rộng 3cm,

====================================================

Kệ Lớn : Lưng  và trụ chân bằng gỗ MDF hoặc Fomex màu trắng

3 Hàng đứng mỗi hàng để chia 2 ngăn A4 đứng ,

Mỗi ngan để A4 rộng khoảng 3cm

===================================================