Market hòm thư góp ý ngày 18.9.2017

Liên hệ

Mica trong 3mm đài loan

Chữ Decal màu đỏ dán 1 mặt trước

Kích thước market  cao 40 x ngang 30 cm x sâu 20 cm

Thời gian sản xuất 2 ngày kể từ ngày tạm ứng