Market biển mica -VP

Mã sản phẩm : BIỂN MICA IN UV

Liên hệ

===============================================================================================

Market Ngay 31.10.2017

================================================================================================

Mica trong 5mm

Mica In ngược hoặc khắc ngược (in đẹp và mềm bản chữ hơn)

Kích thước : dài 30 cm x cao 15 cm

Đặt hàng liên hệ : 097.97.00029