Mã màu mica -đỏ C100

Liên hệ

Tên gọi :

  • Mica đỏ
  • Kích thước phổ thông : 1220x2440 cm
  • Mã màu : C100 / SH100/ M100 (hãng chochen, hãng SH, hàng mica mica)
  • Độ dày từ 2mm, 3mm, 5mm, và đặt theo nhu cầu

Nhận đặt :

  • 18 Tấm đối với độ dày khác và kích thước mong muốn
  • Thời gian 7-15 ngày kể từ ngày đặt hàng
  • Báo giá củ thể được thỏa thuận khi đặt hàng