Kich thước sơn Gel Fol

Kich thước sơn Gel Fol

Liên hệ

Sơn Gel : 240 chai

Kich thước Chai  Cao 9cm

Ngang : 2,6-3cm