Kích thước Khổ Giấy

Liên hệ

• Kích thước khổ A0 là bao nhiêu ?

• Kích thước khổ A1 là bao nhiêu ?

• Kích thước khổ A2 là bao nhiêu ?

• Kích thước khổ A3 là bao nhiêu ?

• Kích thước khổ A4 là bao nhiêu ?

• Kích thước khổ A5 là bao nhiêu ?

• Kích thước khổ A6 là bao nhiêu ?

 

Các kích thước các khổ giấy: Giấy A theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây theo 2 đơn vị tính là mm (milimet) và inch.

Quý khách muốn quy đổi thành cm (centimet) thì lấy đơn vị mm chia cho 10 là được.

>> Như vậy : Khổ A0 có kích thước là 1189x841mm, Khổ A1 có kích thước 841x594mmm…..

 

Xem thêm :Cách in tài liệu 2 mặt bằng phương pháp thủ công và tự động

Và hinh ảnh dưới đây sẽ đưa ra một lời giải thích trực quan của các kích thước liên quan đến nhau – ví dụ như A5 là một nửa kích thước giấy A4 và A2 là một nửa của khổ giấy A1.

 

Cách xác định:

Một loạt các kích thước giấy được quy định tại ISO 216 các yêu cầu sau đây:

– Chiều dài chia cho chiều rộng là 1,4142

– Kích thước A0 có diện tích 1 mét vuông.

– Mỗi kích thước sau A (n) được định nghĩa là A (n-1) cắt giảm một nửa song song với các cạnh của nó ngắn hơn.

– Chiều dài tiêu chuẩn và chiều rộng của mỗi kích thước được làm tròn đến mm gần nhất.