Khung mica 1,7

Mã sản phẩm : Kỷ niệm chương siêu thị Coopmart

Liên hệ

Tấm 3 tranh có thể in lẻ từng khung

Tấm 3 tranh có thể in trên 1 tấm chất liệu liền nhau

===============================================================================

Khung mica trong

Khung lớn Kích thước dài 1,7 mét x cao 0.7 mét

3 ảnh nhỏ cao 60x ngang 50 cm có thể là in thành 1 tấm khung dài liền nhau

hoặc tách ra tùy vào nhu cầu, cân chỉnh vừa với khung lớn

Gồm 2 tấm mica trong 3mmx3mm hoặc 5mm x5mm