Khung mica treo tường-khung poster Kích thước 120x60 (cm)

Liên hệ

Kích thước 120x60 (cm)-

-Mica gồm 2 tấm 3mm

-Mica gồm 1 tấm 3mm và 1 tám 5mm

-Hoặc 2 tấm mica 5mm

-Chốt inox

-in tranh lọt lòng