Khung mica treo tiểu sử bác sỹ

Liên hệ

(khung A3 mica đứng)

(Khung mica A3 ngang)

Khung mica treo thông tin bác sỹ

• Kích thước 30x40 cm

• Gồm 2 tấm mica trong 3mm (hoặc 5mm)

• 4 Chốt inox

• Hình ảnh in decal PP

• Khoan trực tiếp treo lên tường

• Có thể để ngang hoặc để đứng