Khung mica in Decal PP

Liên hệ

Khung mica có 6 chốt inox

  • Khung mica 50x120 (cm)
  • 1 tấm mica trong 5mm
  • Ảnh in decal Cán ngược mặt sau
  • In decal tràn nền trắng sữa

Thường khung mica loại này dùng để ở các sảnh các tòa nhà có nhiều công ty thuê văn phòng

làm biển chỉ dẫn và sơ đồ biển hiệu công ty