Khung mica gương cho trường múa

Mã sản phẩm : khung mica gương

Liên hệ

 

Các trường , các lớp dạy nghệ thuật mua, hát cho trẻ nhỏ thường có các khung gương soi để tạo hiệu ứng khi học

nhưng điểm trừ của các tấm khung gương soi là dễ vỡ nguy hiểm đến hoat động của các con

Chúng tôi có giải pháp cho việc này bằng các khung tranh thay bằng mica gương

điểm trừ của khung mica gương là không sáng chói như gương thật nhưng điểm cộng lại rất nhiều

+ nhẹ

+ An toàn

+ Bền