Khung mica BTC ATM cafe

Mã sản phẩm : Khung mica BTC ATM cafe

Liên hệ

(Khung mica 40x60 đứng )

Khung mica treo 

• Kích thước 60x40 cm

• Gồm 2 tấm mica trong 3mm (hoặc 5mm)

• 4 Chốt inox

• Hình ảnh in decal PP

• Khoan trực tiếp treo lên tường

• Có thể để ngang hoặc để đứng