Kẹp POP 4022-AS7-M1, Kẹp Pop-Wobbler

Mã sản phẩm : Kẹp POP 4022-AS7-M1

35.000₫

 • Cung cấp wobbler quảng cáo chuyên nghiệp:
 • Đế mica hoặc nhựa
 • Sản phẩm chất lượng nhất
 • Đế co thể làm theo yêu cầu khác
 • Màu của đế có nhiều lựa chọn (xanh , đỏ, trắng, vàng…)
 • Phần kẹp của wobber có thẻ là nhọn hoặc dẹt
 • Thiết kế sản xuất theo yêu cầu
 • Gia công mọi sản phẩm
 • Giao hàng toàn quốc
 • Sản xuất nhanh nhất

===

 • Cung cấp wobbler quảng cáo chuyên nghiệp:
 • Đế mica hoặc nhựa
 • Sản phẩm chất lượng nhất
 • Đế co thể làm theo yêu cầu khác
 • Màu của đế có nhiều lựa chọn (xanh , đỏ, trắng, vàng…)
 • Phần kẹp của wobber có thẻ là nhọn hoặc dẹt
 • Thiết kế sản xuất theo yêu cầu
 • Gia công mọi sản phẩm
 • Giao hàng toàn quốc
 • Sản xuất nhanh nhất
 • Sản phẩm gồm đế và thân cố định
 • Phần in giấy có thể đặt cùng hoặc in riêng ngoài sản phẩm

 

Chi tiết về phần in

 • Thiết kế tròn hoặc vuông không có nhiều gấp khúc không phải làm khuôn thì có thể làm mọi số lượng in sẽ đắt hơn rất nhiều
 • Giá phần in khoảng 15 cm tròn hoặc vuông, nếu in lẻ dưới 1-100 tờ giao động từ 30-50.000/ Tờ in test in nhanh
 • Nếu in bo viền và làm khuôn bế phần tay cầm như phần in dưới đây thì phải đặt từ 200 tờ trở lên mới có giá rẻ
 • In bằng giấy C250 đến 300 có cán mờ hoặc cán bóng hoặc không cán
 • Giá cả chúng tôi sẽ báo bằng văn bản cho khách hàng trực tiếp khi làm việc
 • File phải được thiết kế sẵn hoặc thuê thiết kế với chi phí riêng trả ngoài sản phẩm