Kệ Xoay

Mã sản phẩm : Kệ Tài lIệu

Liên hệ

Kệ Tài Liệu Xoay đứng

Kích thước Cao tổng 1,5 mét

Các mặt của kệ là Mica trong từ 3mm , 5mm, 8mm, uốn gập

gắn vào trục để tạo thành 1 kệ hoàn thiện

Tùy vào thiết kế và mong muốn sử dụng để có được sản phẩm theo ý muốn