Kệ mica121-VNPT-D1

Mã sản phẩm : kas121-VNPT-D1

Liên hệ

Kệ mica của VPNT để tờ rơi 4 Ô

2 Tầng, mỗi tầng 2 ô

Tổng 4 ô để tờ A4 gập 3