Kệ Mica KAS153 (121A6 Den)

Liên hệ

Kệ mica để tờ rơi

  • Tờ rơi có kich thước : cao 20 x ngang 10 (cm)
  • Cardvisit có kich thước cao 5,5 x ngang 9.5 (cm)
  • Kệ Tời rơi để vừa Tờ rơi và cardvisit có kích thước trên
  • Hộp để tờ rơi rộng 2cm
  • Hộp để cardvisit rộng 1 cm
  • Chất liệu mica đài loan mã 502 (2mm trở lên)

 

Mầu mica có thể làm được kệ có các màu có sẵn sau 

 

Ma-mau-mica.JPG (114 KB)