Kệ Mica KAS120-M13

Mã sản phẩm : KAS120-M13

Liên hệ

  • Kệ Mica Để Tờ Rơi 2 Ngăn,
  • Kích Thước Cao 20 cm-Ngang 10Cm, (mica trong 2mm)
  • Đế Bằng Mica 502- 2MM
  •  (Tờ rơi là KT A4 gập 3 KT 20x10 (cm))
  • KT 20x20 cm