Kệ Mica KAS 102

Liên hệ

  • Kệ Mica KAS102-M1: Kệ Mica Để Tờ Rơi, 4 Tầng, Kích Thước Khổ A4, Thân Bằng Mica Trong 2MM, Khung Bằng Mica 327-2MM

  • Kệ Mica KAS102-M2: Kệ Mica Để Tờ Rơi, 4 Tầng, Kích Thước Khổ A5, Thân Bằng Mica Trong 2MM, Khung Bằng Mica 327-2MM

  • Kệ Mica KAS102-M3: Kệ Mica Để Tờ Rơi, 4 Tầng, Kích Thước Khổ A6, Thân Bằng Mica Trong 2MM, Khung Bằng Mica 327-2MM

 

Các đế mica có thể làm được đế và thân 

Ma-mau-mica.JPG (114 KB)