Kệ Mica KAS148-M9

Mã sản phẩm : ke_mica_148_M9

Liên hệ

 

Kệ Lục giác đều Cao 26cm, Cạnh 11cm-6 Bằng mica 2mm Sữa-Mặt mỗi mặt 1 ngăn để tờ rơi (20*10)-Cạnh cao 14,5cm, Hộp có độ rộng 2cm-Mica trong-Đế đen xoay (10+2)mm Đen