Kệ Cardvisit màu đen 1 ngăn - Kệ Card visit CARD05-B

Mã sản phẩm : Kệ Card visit CARD05-B

Liên hệ

             (Kệ cardvist 1 ngăn đen , Đợt trước mica trong 2mm KT Cao 6 x ngang 10 cm)