Kệ Cardvisit Card11

Liên hệ

Kệ Kệ Card Đế (15,5*7.5)Cm bằng 8mm trong, Thân 2 ngăn KT (10.5*6.5),Mỗi ngăn rộng 10cm