Hộp mica để bánh ngọt

Mã sản phẩm : GIACONG

Liên hệ

Hộp bánh ngọt bằng mica

Chúng tôi chuyên gia công các loại hộp mica đựng bánh ngọt theo thiết kế

Có thể làm hộp 1 khay, hộp nhiều khay