HOMTHU03-FPT02-X1

Mã sản phẩm : HOMTHU03-FPT02-X1

Liên hệ

 

Hòm FPT trắng sữa Cao 45Cm( Mái xuống 16)cm -Ngang 30cm, Sâu 15cm+ 1 hộp để giấy bên hông

2 hộp để giấy trước màu trắng sữa