Đế Lịch mica

Đế Lịch mica

Liên hệ

Đế mica đen ghép 15mm

Mặt 1 tấm mica 3mm KT 25x25 cm gắn cố iịnh 

1 tấm mica  mỏng 2mm để vào lịch không bay