Chia khung mica 62x84

Mã sản phẩm : Chia Mica 62x84

Liên hệ

Chia mica 1 tấm mica để tính vật tư như sau

Để tiết kiệm chi phí Quý khách nên chọn các hình thức Khung mica tròn số để không nhỡ khổ mica khi LIVINA sản xuất khung mica