Checlist Mini Treo tường

Mã sản phẩm : GIACONG

Liên hệ

 

Kích thước sản phẩm mẫu

  •  Kệ Check list ngang 10cm x cao 6 cm
  •  Chất liệu mica trong 2mm