Mẫu Card treo tường-Card-KAS-W5N4D-M1

Mã sản phẩm : Card-KAS-W5N4D-M1

Liên hệ

Kệ Card treo tường -Tấm lưng 5MM-5 Dãy x 4 hộp Mica 2mm (20 ô sử dụng)

 

01 Tấm mica Cao 50x ngang 40 cm –Dày 5mm

4 Vít inox chốt 4 bên

5 dãy, mỗi dày 4 ô bằng mica trong 2mm

Tổng số ô sử dụng : 20 Ô

Sản phẩm  cardvisit  treo tường tương tự market