Cách Phân Biệt Giữa Checklist-KAS113 và Hộp Để tờ Rơi Mã Hộp Mica KAS123

Liên hệ

Kệ checklist KAS113 là kệ mica treo tường, Kệ được làm bằng mica trong kẹp 1 tờ giấy treo tường

Kệ checklist là tên gọi của kệ treo giấy đựng danh sách kiểm tra của công nhân làm hàng ngày tại nhà máy, kệ treo danh sách nhân viên tại siêu thị,

Thường kệ checklist có thể làm với kich thước như sau

 • Checklist A4 đứng
 • Checklist A4 ngang
 • Checklist A3 đứng
 • Checklist A3 ngang
 • Checklist A5 đứng
 • Checklist A5 ngang
 • Checklist A2 đứng
 • Checklist A2 ngang
 • Và kích thước theo yêu cầu

Chất liệu làm checklist

• Mica trong gồm mặt và lưng

• Mica trong mặt, lưng mica màu đen , mica màu vàng, mica đỏ, mica trắng sữa, mica vàng

Ảnh

 

 

 

 

 

 

 

===========================================================

Hộp treo tường KAS123:

là kệ mica treo tường dạng hộp có độ rộng đựng được nhiều hơn 1 tờ , từ 1cm trở lên, có thể 1 ngăn hoặc nhiều ngăn

Có thể để kệ ngang, kệ đứng

 • Hộp mica treo tường A2 đứng
 • Hộp mica treo tường A2 ngang
 • Hộp mica treo tường A3 đứng
 • Hộp mica treo tường A3 ngang
 • Hộp mica treo tường A4 đứng
 • Hộp mica treo tường A4 ngang
 • Hộp mica treo tường A5 đứng
 • Hộp mica treo tường A5 ngang
 • Hộp mica treo tường đặt theo mọi kích thước theo nhu cầu thực tế đặt hàng
 • Hộp treo tường thường được làm để nhiều tờ giấy, hộp rộng từ 1cm trở lên
 • Có thể làm hộp 1 đơn, hoặc 2 hộp  hoặc nhiều hộp treo tường tùy thiết kế