Cách Chia mica khung mica

Liên hệ

Với tiết diện khung (120x84)cm nên tốt nhất là 3mm và 5mm hoặc 2 tấm 5mm

thì sẽ chống võng hoặc không bị cong

===================================================

 

Khung Tranh mica (84x60)cm thì có thể áp dụng 2 tấm 3mm và có thể làm 2 tấm 5mm

===========================================================

Khung mica A2 (60x42) có thể là 2 tấm 3mm hoặc 2 tấm 5mm hoặc 1 tấm 3mm + 1 tấm 5mm

Khung mica A4/ A3 thì chỉ cần dùng 3mm (2 tấm) + 4 chốt inox, nếu muôn đệp hơn cũng có thể làm 2 tấm 5mm

=======================================================

Lưu ý :

  • Khung này tính là phủ bì của tấm mica,
  • Khách có thể đưa ra kich thước là tấm tranh có sẵn thì sẽ phải yêu cầu khách làm tràn nền (không làm lọt lòng thì mới chia như vậy)
  • Nếu khách yêu cầu đây là kich thước tranh  và mica phải cắt thừa ra thì sẽ tính thêm mỗi bên từ 2-3cm mỗi bên (Nghãi là lấy dài-4 (hoặc 6) / Cao -4 cm (hoặc 6cm) thì ra kích thước cắt mica
  • Khung có thể để vuông 4 cạnh hoặc cắt viền để tạo độ vòm
  • Độ dày mica có thể từ 3mm kết hợp 2 tấm (dưới 70cm )
  • Độ dày mica có thể từ 3mm + 5mm (trên 80)cm
  • Độ dày mica có thể 5mm+5mm (Trên 80cm)
  • Hoặc tùy vào nhu cầu thực tế của khách hàng