Các Câu hỏi

 1. Tôi muốn có báo giá nhanh nhất
 2. Tôi muốn mua hàng theo thiết kế riêng của tôi thì phải làm sao ?
 3. Tôi muốn đổi trả hàng đã nhận ?
 4. Tôi muốn nhận lại tiền chuyển thừa
 5. Tôi muốn lấy hóa đơn GTGT ?
 6. Tôi muốn mua hàng Ngoại Tỉnh ?
 7. Tôi muốn mua hàng đưa đ nước ngoài
 8. Tôi muốn gặp lại bạn nhân viên đã làm việc với tôi ?
 9. Tôi muốn gmail đến quản lý ?
 10. Tôi muốn phàn nàn dịch vụ ?
 11. Thông tin liên hệ nhanh nhất ?
 12. Địa chỉ của công ty có ở những chi nhánh tỉnh thành nào