Bục phát biểu Mica

Liên hệ

Bục phát biểu

  • Mica trong 8mm
  • Tràn decal Kính
  • Đế dưới 50x50 (cm)
  • Thân cao 120 cm
  • Mặt trên 40x50 cm
  • Giá Liên hệ : 09343.00039 -09322.00029

Liên hệ

Tel: 0943.97.1983