Bục để maequin

Liên hệ

Mica 3mm uốn gấp lên giữa lồng chữ x tăng cứng

Hộp Mica trắng sữa 5mm / không cso đèn /

nếu làm đèn sẽ phải làm hộp kỹ thuật hắt đèn

 

Bục fomex ốp khung sắt

Bục gỗ khoét và cho led bên trong khi cần