Biển mica trong chữ nổi

Mã sản phẩm : Biển lễ tân

Liên hệ

Biển mica trong chữ nổi

  • Kich thước 120 x 80 (cm)
  • Tấm mica trong 8mm
  • Nội dung in hoặc tràn decal

Sản phẩm có thể thay thế bằng chử nổi gắn lên tấm mica

Kích thước và màu sắc có thể thay đổi