Biển mica trắng sữa

Liên hệ

Biển mica trắng sữa 8mm

  • Biển mica 8mm trắng sữa hoặc 5mm tùy vào kíc thước
  • Nội dung Cắt chữ Nổi Laser
  • Phần còn lại có thể in decal
  • Kích thước 120x50 (cm)

Tư vấn thêm : có thể làm chữ nổi toàn phần không cần in decal nếu logo có thể cắt được qua máy mà ko cần in

Đèn có thể hắt đèn tranh hoặc led (nếu gia công thêm khung hộp)