Biển đón sân bay A4 không có tay cầm

395.000₫

Mica trong 2mm

Uốn gập

Decal in decal trong 

A4 là kich Thước mẫu, Có thể đặt mọi kich thước mong muốn