Biển phòng ban bằng mica trong-Biển conference

Liên hệ

Biển công ty bằng mica trong

  • Mica trong 5mm hoặc 8mm
  • Dán decal trắng sữa ngược sau
  • Kích thước khung mica 60x40(cm)
  • Toàn bộ nội dung cắt bằng mica màu 2mm dán lên mica trong 5mm hoặc 8mm
  • 4 chốt inox (tùy có thể nhiều hoặc ít chốt tùy vào tiết diện của khung mica)
  • Có thể làm biển công ty gắn ở quầy lễ tân, biển có thể đặt ở sảnh tiếp khách hoặc biển phòng ban