LÀM BIỂN_ACD30-SG

Mã sản phẩm : LÀM BIỂN_ACD30-SG

Liên hệ

  • Biển chức danh bằng mica- đế (cao *ngang 23* sâu 5)cm bằng mica 15mm
  • Thân có kích thước ngang 20 x cao 10 (cm) .
  • Gồm 2 tấm mica trong mỗi tấm 4mm (găn với nhau + 4 hít nam châm)
  • Mặt biển :1 tấm mica gắn cố định vào đế mica (đế 2 cấp)
  • Mặt biển 1 tấm gắn với tấm còn lại bằng hít nam châm, hoặc cố định 2 mặt vào đế tùy lựa chọn