Biển chức danh đế gỗ Mặt đồng

Mã sản phẩm : Chức danh đế gỗ mặt đồng

Liên hệ

Mặt biển chức danh : kich thước 12x24 cm

Đế gỗ viền cùng hoa văn đồng

Biển chức danh 2 mặt