Biển báo tòa nhà, bảng ghim thông tin, bảng thông báo

Mã sản phẩm : BIỂN MICA IN UV

Liên hệ

Biển chỉ dẫn thông tin tòa nhà, trường học

Bảng với thông tin

Mặt trong là bảng ghim

Khung viền nhôm

Mặt ngoài là kính 5mm

Khóa để khóa thông tin tránh mất hoặc bị gỡ

Cửa lùa kéo sang 2 bên

Thời gian đặt hàng : 2-5 ngày hoặc tùy vào thỏa thuận

 

Kích thước thường dùng :

60x80cm

50x70 cm

80x120 cm

120x240 cm